AKTUALITA Z PRACOVIŠTĚ SPC

                                                               Informace pro rodiče a školy!

Z personálních a kapacitních důvodů:

- nepřijímáme nové klienty do SPC

- dočasně budou omezeny výjezdy speciálních pedagogů do škol (pracoviště v Ústí nad Labem)

Výše uvedené platí od 15.12.2018 až do odvolání. Děkujeme za pochopení.

POZOR ZMĚNA - další informace a kontakt: Mgr. Hana Fábriová, prozatímní vedoucí SPC, hana.fabriova@demosthenes.cz, tel.č. 727 805 170.

                                                                                               Dr. Pospíšilová,

                               ředitelka Demosthena – dětského centra komplexní péče v Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem, dne 12. 12. 2018

 

VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE V KONCEPTU NEUROVÝVOJOVÝCH PORUCH

Dne 10.11. 2018 v rámci "Pediatrický den Ostrava 2018" přednášela PaedDr. Lenka Pospíšilová, doktorand 1. LF UK, externí výzkumní pracovník FN MOTOL, ředitelka Demosthena - dětského centra komplexní péče v Ústí nad Labem

 

 

Hledáme novou kolegyni či kolegu do týmu!

Vše najdete pod odkazem na naší facebook stránce - ZDE

Výroční zprávy našich o.p.s. najdete v náhledu Sbírky listin na těchto odkazech:

 

 

 

Dne 28.11. se konal seminář na téma „Neurovývojové poruchy z pohledu klinického logopeda“. Přednášející byla PaedDr. Pospíšilová. Zúčastnili se odborníci z oboru dětské i dospělé neurologie, dětské psychiatrie a ORL.

Poděkování

Dovolte, abychom poděkovali rodičům holčičky z denního pobytu za finanční sponzorský dar, který věnovali dětem. Využijeme jej pro nákup vánočních dárků. - Tým Demosthenes

 

 

Projekt
STÁŽE
je spolufinancován Evropskou unií.

 

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění
přechodu dětí na ZŠ.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 

 

 

 Aktuální informace z pracoviště KLINICKÉ LOGOPEDIE - zde- 

POZOR ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL PEVNÉ LINKY V PLATNOSTI OD 1.3.2017  - bližší informace zde-
DENNÍ POBYT     1. + 2. skupina - tel. 702 012 317;  3. + 4. skupina - tel. 606 032 507

14.3.2017: v sobotu 18.2.2017 se Bc. Pavla Bílá zúčastnila 23. Pediatrického dne v Ústí nad Labem, kde prezentovala příspěvek "DEMOSTHENES - možnosti podpory a nabídka služeb - kazuistika"

18.10.2016: Opět jsme se letos zapojili do celorepublikové propagační kampaně Týden rané péče - Hravé dopoledne.   - bližší informace zde -

24.6.2016: MÁTE VÝVOJOVÝ ČI VÝCHOVNÝ PROBLÉM S VAŠÍM DÍTĚTEM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU? Náš víceoborový odborný tým, který je zapojen do vědeckého výzkumu s pražskou fakultní nemocnicí, je tu pro Vás! Od stanovení či zprostředkování adekvátní diagnózy (důvodu problému), přes doporučení léčby – terapie a provádění stimulací odborníky, po pomoc při nástupu do škol a během vzdělávání až do maturity. AMBULANCE sice mají plné kapacity, ale v denní části je VOLNÉ MÍSTO! Můžete tedy zapsat dítě ke každodenní docházce a zajistit si tak automaticky přístup ke všem odborníkům, kteří vzájemně spolupracují a zajímají se o Váš názor. Kontakt Bc. Veronika Kopalová 602 393 296, veronika.kopalova@demosthenes.cz

8.2.2016: V sobotu 6.2.2016 se  vybraní pracovníci DEMOSTHENA  zúčastnili 22. Pediatrického dne v Ústí nad Labem, kde v rámci Sympozia lékařů prezentovali své příspěvky.  "Význam včasné diagnostiky u dětí s neurovývojovými poruchami a možnosti následné intervence" (Mgr. L. Zapletalová, Bc. K. Žitňanská) a "Prezentace služby Raná péče DEMOSTHENES" (Bc. V. Kopalová)

4.2.2016: na DIAGNOSTICKÝ POBYT přijímáme děti od 2,5 let po celý rok
- bližší informace zde -

30.12.2015: Je mé dítě autista nebo dysfatik? - čtěte zde-  

15.12.2015: Objednání na psychologické vyšetření
omlouváme se našim klientům, pro naplněnou kapacitu ambulance klinické psychologie je nejbližší možný termín pro telefonické objednání je 1.3.2016 v 8.hod. na telefonickém čísle 475 259 344, 475 259 345.

4.12.2015: Mikuláš v denním pobytu  - foto ke shlédnutí zde -

4.12.2015: Akreditovaná pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR v Demosthenu:
- klinická logopedie - praktická část specializačního vzdělávání v oboru klinická logopedie
- klinická psychologie - teoreticko-praktická část specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie

 9.11.2015:  Týden rané péče (9. - 15. 11. 2015)
dne 14.11.2015 proběhne Setkání rodičů a dětí z rané péče
- pozvánka na akci  a bližší informace zde

 2.6.2015: Víte, že nákupem na svých oblíbených e-shopech můžete podpořit naši organizaci? Nezaplatíte ani korunu navíc!
Stáčí kliknout na www.givt.cz  vybrat váš oblíbený internetový obchod, označit přispívám na: Demosthenes,o. p. s., a pokračovat v  nákupu.
Děkujeme, že nám pomáháte

 21.5. 2015: Přijmeme do svého týmu: speciálního pedagoga do SPC.  Bližší informace a požadavky zde:
     - speciální pedagog do SPC

15.5. 2015: Setkání v parku na Severní terase k příležitosti Mezinárodního dne rodiny se vydařilo. Podívat se můžete zde.

13.5.2015: dovolujeme si vás pozvat 15.5.2015  mezi 15. - 18.hodinou do parku na Severní terase na rodinnou akci pořádanou k příležitosti Mezinárodního dne rodiny. Pro děti je připraven zábavný program. Těšíme se na vás. Více informací  ke shlédnutí zde.

16.4.2015:
informace k přijetí dětí do denního pobytu naleznete
v části "PRO RODIČE"

27.3.2015:

Vážení, 
budeme nyní častěji obnovovat naše webové  stránky. Pokud máte přání, dotaz  či návrh, co byste na stránkách uvítali, napište nám, prosím váš námět na emailovou adresu recepce@demosthenes.cz

20.3.2015: 
Chance je doma...

 Velkou výhodou toho, že si přivezete úžasně socializované štěňátko  je fakt, že téměř okamžitě po příjezdu zjistíte, které díry je nezbytně nutné zadělat, poté se se slzou v oku rozloučíte s prvním kusem nábytku, aby následně vzaly za své všechny "výchovné" pokusy umístění štěněte v ubikaci... prostě vezmete ten pelíšek a podložíte "mrtvé" štěně tam, kde zrovna upadlo... .

 Vítáme tě, věz, že tě čeká krásný psí život, hodně práce a jedno velké  "psí" poslání... budeš sluníčkem pro děti v DEMOSTHENU...

 Děkujeme nadaci NROS projektu Pomozte dětem za to, že Chance (alias Bublina) už je "DOMA"... Chance 3.jpgChance 5.jpgChance 6.jpgChance 7.jpg

 

29.1.2015:  vyjádření k medializovanému případu z Klatov - čtěte zde 

24.11. – 30.11.2014: Raná péče DEMOSTHENA se účastí celorepublikové akce Týden rané péče, více informace naleznete zde.

12.11.2014: z kapacitních důvodů ambulance klinické logopedie nepřijímá nové klienty - do odvolání

31. 10. 2014:  jsme se zúčastnili slavnostního předávání nadačních příspěvků Nadace rozvoje občanské společnosti - projektu Pomozte dětem, které proběhlo v budově České Televize v Praze. "Kuře s kruhem" podpořilo pro rok 2015 náš projekt "Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví - jedeme dál!"  více informací zde

24. 10. 2014: Na XXII. konferenci Asociace klinických logopedů ČR v Hradci Králové prezentovaly své příspěvky PaedDr. L. Pospíšilová  - "Specifické poruchy učení jako reziduální obraz vývojových dysfázií:výsledky longitudinální studie"; a Mgr. L. Zapletalová - "Možnosti provázanosti komplexní péče o děti s dysfatickým syndromem dříve a dnes"

září 2014: PaedDr. L. Pospíšilová publikovala v odborném časopise VOX PEDIATRIE 07/14 články na téma : Dysfatické syndromy; Význam komunikace - narušená komunikační schopnost jako symptom

13.5.2014: v rámci přednášek "O výchově" pořádaných Governance Institute v Praze prezentovala PaedDr. L. Pospíšilová  příspěvek s názvem  "O vývoji řeči, jazyka a komunikace"

7.5.2014: byla PaedDr. L. Pospíšilová hostem Dopoledního expresu rádia Český rozhlas Sever, kde odpovídala na dotazy posluchačů týkajících se klinické logopedie. Blíže na http://www.rozhlas.cz/sever/host/_zprava/paeddr-lenka-pospisilova-o-logopedii--1345013

14.4.2014: proběhl v Demosthenu Bejšovcův seminář, tematicky zaměřený na problematiku dysfatických syndromů z pohledu dětského neurologa. Přednášejícím byl Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. - přednosta Kliniky dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol, Děkan 2.LF UK v Praze.

5.4.2014: PaedDr. L. Pospíšilová prezentovala příspěvek s názvem "Komorbidita vývojových poruch řeči a ADHD/ADD z pohledu klinického logopeda" v rámci odborného programu Severočeské regionální konference SPLDD (Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost)

11.3.2014: se Mgr. L. Zapletalová  zúčastnila XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami v Olomouci, kde prezentovala příspěvek "Význam meziresortní spolupráce a model klinicko-logopedické diagnostiky u dětí"

9.2.2014: rozloučili jsme se s Ališkou - canisterapeutickým psem.
pro vzpomínku klikněte zde 

demoadmin


Komplexní mezirezortní péčí o pacienta/klienta a osvětou
| Principy naší péče | K zajištění principu slouží | Z historie 

Komplexní mezirezortní péčí o pacienta/klienta a osvětou.

DSC_0092.JPG

 

Včasnou a správnou diagnostikou a adekvátním ošetřením, které sestává z propojených terapií, poradenství a úpravy školního a domácího prostředí.

Pacienti/klienti nás vyhledávají z různých důvodů. Často tehdy, pokud se domnívají, že mají nějaký problém s vývojem svého dítěte. Např. se jim zdá opožděné (nemluví či málo mluví, jednou slyší a podruhé ne, nezná či plete si barvy, časové pojmy, anebo má obtíže s chůzí, s kreslením, se šlapáním na tříkolce apod.), jiné je zase zvýšeně aktivní a obtížněji zvladatelné, anebo obojí, má obtíže s pomočováním, koktá apod. Se školním dítětem přicházejí zejména tehdy, když má např. výukový problém, je agresivní aj.

Často na doporučení jiných specialistů nás vyhledávají pacienti/klienti za účelem napomoci k rozlišení podobně se jevících diagnóz (např. autismu a dysfázie – nemálo maminek po shlédnutí internetu dojde k závěru, že jejich nemluvící či málo mluvící dítě je autista).

Našimi pacienty/klienty jsou rovněž děti s již jasně stanovenou hlavní diagnózou - zdravotním postižením a u nás procházejí komplexním rehabilitačním programem a upřesňováním diagnostického závěru.

"Pacienti/klienti nás vyhledávají z různých důvodů. Často tehdy, pokud se domnívají, že mají nějaký problém s vývojem svého dítěte" 

Odhalení problému či problémů a identifikace toho hlavního a druhotných obtíží sestávají z: vyšetření stavu psychomotorického vývoje dítěte – zjištění silných a slabých stránek vývoje, neuropsychologického rozboru, snímání podrobných anamnestických dat a nezbytné analýzy závěrů dosavadních vyšetření a ošetření, z rodinné konstelace (např. jednotnost ve výchově, sourozenecké vztahy), z popisu chování a působení dítěte doma, v jeslích, ve škole (mateřské / základní / střední).

Léčba, stimulace formou terapií a poradenstvím je podle věku dítěte navázána na jiné zdravotní výkony (např. operace, medikace), na školní vzdělávání a každodenní aktivity.

Pacientovi/klientovi je navržen odpovídající způsob výuky ve škole s využitím jeho silných stránek psychomotorického vývoje. Doporučujeme školu: upřednostňujeme možnost integrace v běžných školách, nevylučujeme však i vhodnost třídy či školy speciální. Zároveň je pacient/klient seznámen s těmi funkcemi, které i přes cílené terapie s největší jistotou nedosáhnou úrovně ostatních oblastí vývoje (např. centrální porucha sluchového či zrakového zpracovávání).

Jednou z priorit naší práce je reciproční působení na školy za účelem přizpůsobení se škol reálným možnostem dítěte (s vývojovou poruchou, onemocněním, postižením), neboť na začátku školního procesu chce uspět každé dítě a samotné dítě se nemůže přizpůsobit škole, ale škola jemu. Reciprocita tkví v pomoci učitelům pochopit podstatu problému a společně s nimi a rodiči nacházet vhodné způsoby výuky a výchovy.

"Jednou z priorit naší práce je reciproční působení na školy za účelem přizpůsobení se škol reálným možnostem dítěte" 

Osvěta naší činnosti směrem k veřejnosti je zacílena zejména na pediatry a učitele i úředníky – semináře, konference, mezirezortní jednání (MZ x MŠMT), osvětové pojetí zpracovávání projektů aj. Uvnitř centra jsou realizovány:

 • odborné Bejšovcovy semináře, většinou za účelem interního vzdělávání, některé jsou určeny pro odbornou veřejnost – ze zdravotnictví, školství a sociální sféry;

 • studentské stáže našich a příbuzných oborů ve fázi pregraduálního i postgraduálního studia; naším apelem je oficiální akreditace zdravotnického zařízení pro praktickou část předatestačních příprav v rámci České republiky.

   

HR.jpg

 Principy naší péče:

DSC_0710.JPG

 • Odbornost – kvalitní pregraduální vzdělání zaměstnanců, neustálé postgraduální vzdělávání a specializace na jednotlivé obtíže, poruchy, onemocnění či techniky terapie napříč obory. Všichni odborní zaměstnanci mají základní znalosti o nejčastějších poruchách a onemocněních, jednotliví odborníci se pak na konkrétní diagnózu či techniku terapie specializují. Zásada – činím pouze to, čemu rozumím.

 • Týmovost – obory a pracoviště podle individuální potřeby pacienta/klienta koordinovaně spolupracují za účelem vytvoření uceleného jednotného diagnostického závěru a terapeutických postupů (více lidí více ví a přináší více pohledů). Obory, kterým stanovování diagnóz nepřísluší, významně přispívají popisem stavu (při jednotlivých činnostech či terapiích, v individuálním kontaktu s dítětem či dospělým, ve skupině dětí, v kontaktu s matkou a otcem, v prostředí centra či v přirozeném prostředí domova).

 • Diagnostická včasnost a správnost – anamnéza, stav psychomotorického vývoje, v případě potřeby úzká spolupráce především s navázanými specialisty (viz tým – úzce spolupracující), stanovení diagnózy.

 • Adekvátnost léčby, rehabilitačního programu – odvislé od diagnostického závěru. U malých dětí je přirozené, že dochází k prolínání diagnostické a terapeutické fáze. Pokud z jakéhokoliv důvodu diagnostický závěr ještě není zřejmý, je nezbytné nadále usilovat o jeho upřesnění podle konkrétní potřeby u nás či u jiných specialistů formou popisných podkladových zpráv a neprovádět kontraindikované terapie.

 • Rodič je buď součástí týmu, anebo také tím, kdo sám potřebuje odbornou pomoc. Méně je často více. Domov je pro dítě základnou jakýchkoliv stimulací, časté docházení na terapie není zásadní, jedná se o velmi individuální jev, nezbytný je však odborný dohled – výběr techniky, krokování a zpětná vazba. Hlavní je pochopení problematiky a realizace cílených a podpůrných opatření ze strany rodiny.

 • Odborná pokora: když nevíme či diagnóza přesahuje naše možnosti, je nezbytné doporučit dalšího odborníka.

 • Dodržování ověřené zásady: Ač některé obory se i v rámci jiných rezortů prolínají, u nás vždy zdravotnictví léčí, školství vzdělává a sociální sféra v návaznosti na obojí pomáhá. 

 HR.jpg

K zajištění principů slouží manažerský tým

PaedDr. Lenka Pospíšilová – ředitelka

Pavla Strohová – vedoucí správního centra a asistentka ředitelky

Mgr. Iryna Kovalčuková - vedoucí rané péče

Mgr. Hana Fábriová - vedoucí speciálně pedagogického centra

Martina Pešková - poradce pro zdravotní ambulance

Mgr. Pavlína Pavlišová -  vedoucí vizit a konzilií denního pobytu

Mgr. Lucie Zapletalová - odborný metodik

Bc. Pavla Bílá - vedoucí denního pobytu

 


 

 

 


 

Z historie

Stránka se připravuje.

Nahoru