Aktuality můžete sledovat i na našem Facebooku :-)
https://www.facebook.com/demosthenes.cz/

 

AKTUALITA Z PRACOVIŠTĚ SPC

                                                               Informace pro rodiče a školy!

Z personálních a kapacitních důvodů:

- nepřijímáme nové klienty do SPC

- dočasně budou omezeny výjezdy speciálních pedagogů do škol (pracoviště v Ústí nad Labem)

Výše uvedené platí od 15.12.2018 až do odvolání. Děkujeme za pochopení.

POZOR ZMĚNA - další informace a kontakt: Mgr. Hana Fábriová, prozatímní vedoucí SPC, hana.fabriova@demosthenes.cz, tel.č. 727 805 170.

                                                                                               Dr. Pospíšilová,

                               ředitelka Demosthena – dětského centra komplexní péče v Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem, dne 12. 12. 2018

 

VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE V KONCEPTU NEUROVÝVOJOVÝCH PORUCH

Dne 10.11. 2018 v rámci "Pediatrický den Ostrava 2018" přednášela PaedDr. Lenka Pospíšilová, doktorand 1. LF UK, externí výzkumní pracovník FN MOTOL, ředitelka Demosthena - dětského centra komplexní péče v Ústí nad Labem

 

 

Hledáme novou kolegyni či kolegu do týmu!

Vše najdete pod odkazem na naší facebook stránce - ZDE

Výroční zprávy našich o.p.s. najdete v náhledu Sbírky listin na těchto odkazech:

 

 

 

Dne 28.11. se konal seminář na téma „Neurovývojové poruchy z pohledu klinického logopeda“. Přednášející byla PaedDr. Pospíšilová. Zúčastnili se odborníci z oboru dětské i dospělé neurologie, dětské psychiatrie a ORL.

Poděkování

Dovolte, abychom poděkovali rodičům holčičky z denního pobytu za finanční sponzorský dar, který věnovali dětem. Využijeme jej pro nákup vánočních dárků. - Tým Demosthenes

 

 

Projekt
STÁŽE
je spolufinancován Evropskou unií.

 

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění
přechodu dětí na ZŠ.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 

 

 

 Aktuální informace z pracoviště KLINICKÉ LOGOPEDIE - zde- 

POZOR ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL PEVNÉ LINKY V PLATNOSTI OD 1.3.2017  - bližší informace zde-
DENNÍ POBYT     1. + 2. skupina - tel. 702 012 317;  3. + 4. skupina - tel. 606 032 507

14.3.2017: v sobotu 18.2.2017 se Bc. Pavla Bílá zúčastnila 23. Pediatrického dne v Ústí nad Labem, kde prezentovala příspěvek "DEMOSTHENES - možnosti podpory a nabídka služeb - kazuistika"

18.10.2016: Opět jsme se letos zapojili do celorepublikové propagační kampaně Týden rané péče - Hravé dopoledne.   - bližší informace zde -

24.6.2016: MÁTE VÝVOJOVÝ ČI VÝCHOVNÝ PROBLÉM S VAŠÍM DÍTĚTEM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU? Náš víceoborový odborný tým, který je zapojen do vědeckého výzkumu s pražskou fakultní nemocnicí, je tu pro Vás! Od stanovení či zprostředkování adekvátní diagnózy (důvodu problému), přes doporučení léčby – terapie a provádění stimulací odborníky, po pomoc při nástupu do škol a během vzdělávání až do maturity. AMBULANCE sice mají plné kapacity, ale v denní části je VOLNÉ MÍSTO! Můžete tedy zapsat dítě ke každodenní docházce a zajistit si tak automaticky přístup ke všem odborníkům, kteří vzájemně spolupracují a zajímají se o Váš názor. Kontakt Bc. Veronika Kopalová 602 393 296, veronika.kopalova@demosthenes.cz

8.2.2016: V sobotu 6.2.2016 se  vybraní pracovníci DEMOSTHENA  zúčastnili 22. Pediatrického dne v Ústí nad Labem, kde v rámci Sympozia lékařů prezentovali své příspěvky.  "Význam včasné diagnostiky u dětí s neurovývojovými poruchami a možnosti následné intervence" (Mgr. L. Zapletalová, Bc. K. Žitňanská) a "Prezentace služby Raná péče DEMOSTHENES" (Bc. V. Kopalová)

4.2.2016: na DIAGNOSTICKÝ POBYT přijímáme děti od 2,5 let po celý rok
- bližší informace zde -

30.12.2015: Je mé dítě autista nebo dysfatik? - čtěte zde-  

15.12.2015: Objednání na psychologické vyšetření
omlouváme se našim klientům, pro naplněnou kapacitu ambulance klinické psychologie je nejbližší možný termín pro telefonické objednání je 1.3.2016 v 8.hod. na telefonickém čísle 475 259 344, 475 259 345.

4.12.2015: Mikuláš v denním pobytu  - foto ke shlédnutí zde -

4.12.2015: Akreditovaná pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR v Demosthenu:
- klinická logopedie - praktická část specializačního vzdělávání v oboru klinická logopedie
- klinická psychologie - teoreticko-praktická část specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie

 9.11.2015:  Týden rané péče (9. - 15. 11. 2015)
dne 14.11.2015 proběhne Setkání rodičů a dětí z rané péče
- pozvánka na akci  a bližší informace zde

 2.6.2015: Víte, že nákupem na svých oblíbených e-shopech můžete podpořit naši organizaci? Nezaplatíte ani korunu navíc!
Stáčí kliknout na www.givt.cz  vybrat váš oblíbený internetový obchod, označit přispívám na: Demosthenes,o. p. s., a pokračovat v  nákupu.
Děkujeme, že nám pomáháte

 21.5. 2015: Přijmeme do svého týmu: speciálního pedagoga do SPC.  Bližší informace a požadavky zde:
     - speciální pedagog do SPC

15.5. 2015: Setkání v parku na Severní terase k příležitosti Mezinárodního dne rodiny se vydařilo. Podívat se můžete zde.

13.5.2015: dovolujeme si vás pozvat 15.5.2015  mezi 15. - 18.hodinou do parku na Severní terase na rodinnou akci pořádanou k příležitosti Mezinárodního dne rodiny. Pro děti je připraven zábavný program. Těšíme se na vás. Více informací  ke shlédnutí zde.

16.4.2015:
informace k přijetí dětí do denního pobytu naleznete
v části "PRO RODIČE"

27.3.2015:

Vážení, 
budeme nyní častěji obnovovat naše webové  stránky. Pokud máte přání, dotaz  či návrh, co byste na stránkách uvítali, napište nám, prosím váš námět na emailovou adresu recepce@demosthenes.cz

20.3.2015: 
Chance je doma...

 Velkou výhodou toho, že si přivezete úžasně socializované štěňátko  je fakt, že téměř okamžitě po příjezdu zjistíte, které díry je nezbytně nutné zadělat, poté se se slzou v oku rozloučíte s prvním kusem nábytku, aby následně vzaly za své všechny "výchovné" pokusy umístění štěněte v ubikaci... prostě vezmete ten pelíšek a podložíte "mrtvé" štěně tam, kde zrovna upadlo... .

 Vítáme tě, věz, že tě čeká krásný psí život, hodně práce a jedno velké  "psí" poslání... budeš sluníčkem pro děti v DEMOSTHENU...

 Děkujeme nadaci NROS projektu Pomozte dětem za to, že Chance (alias Bublina) už je "DOMA"... Chance 3.jpgChance 5.jpgChance 6.jpgChance 7.jpg

 

29.1.2015:  vyjádření k medializovanému případu z Klatov - čtěte zde 

24.11. – 30.11.2014: Raná péče DEMOSTHENA se účastí celorepublikové akce Týden rané péče, více informace naleznete zde.

12.11.2014: z kapacitních důvodů ambulance klinické logopedie nepřijímá nové klienty - do odvolání

31. 10. 2014:  jsme se zúčastnili slavnostního předávání nadačních příspěvků Nadace rozvoje občanské společnosti - projektu Pomozte dětem, které proběhlo v budově České Televize v Praze. "Kuře s kruhem" podpořilo pro rok 2015 náš projekt "Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví - jedeme dál!"  více informací zde

24. 10. 2014: Na XXII. konferenci Asociace klinických logopedů ČR v Hradci Králové prezentovaly své příspěvky PaedDr. L. Pospíšilová  - "Specifické poruchy učení jako reziduální obraz vývojových dysfázií:výsledky longitudinální studie"; a Mgr. L. Zapletalová - "Možnosti provázanosti komplexní péče o děti s dysfatickým syndromem dříve a dnes"

září 2014: PaedDr. L. Pospíšilová publikovala v odborném časopise VOX PEDIATRIE 07/14 články na téma : Dysfatické syndromy; Význam komunikace - narušená komunikační schopnost jako symptom

13.5.2014: v rámci přednášek "O výchově" pořádaných Governance Institute v Praze prezentovala PaedDr. L. Pospíšilová  příspěvek s názvem  "O vývoji řeči, jazyka a komunikace"

7.5.2014: byla PaedDr. L. Pospíšilová hostem Dopoledního expresu rádia Český rozhlas Sever, kde odpovídala na dotazy posluchačů týkajících se klinické logopedie. Blíže na http://www.rozhlas.cz/sever/host/_zprava/paeddr-lenka-pospisilova-o-logopedii--1345013

14.4.2014: proběhl v Demosthenu Bejšovcův seminář, tematicky zaměřený na problematiku dysfatických syndromů z pohledu dětského neurologa. Přednášejícím byl Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. - přednosta Kliniky dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol, Děkan 2.LF UK v Praze.

5.4.2014: PaedDr. L. Pospíšilová prezentovala příspěvek s názvem "Komorbidita vývojových poruch řeči a ADHD/ADD z pohledu klinického logopeda" v rámci odborného programu Severočeské regionální konference SPLDD (Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost)

11.3.2014: se Mgr. L. Zapletalová  zúčastnila XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami v Olomouci, kde prezentovala příspěvek "Význam meziresortní spolupráce a model klinicko-logopedické diagnostiky u dětí"

9.2.2014: rozloučili jsme se s Ališkou - canisterapeutickým psem.
pro vzpomínku klikněte zde 

 

 

Aktuální informace pro klienty | Pro rodiče DP

Aktuální informace z pracoviště KLINICKÉ LOGOPEDIE

1)    Aktuality z našeho pracovištěpreview510.png
Naše ambulance jsou provázanou součástí s ostatními pracovišti centra komplexní péče. Specializujeme se především na děti s neurovývojovými poruchami. Současně jsme výukovým pracovištěm logopedie Univerzity Hradec Králové a akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR. V rámci výzkumného grantu úzce spolupracujeme s FN Motol, Dětskou psychiatrickou klinikou, Klinikou dětské neurologie a Klinikou zobrazovacích metod – předmětem zkoumání jsou dvě diagnózy: vývojová dysfázie a autismus. V letošním roce vyšla s naším spoluautorstvím publikace „Neurovývojové a neurodegenerativní příčiny poruch komunikace“. V rámci vědeckovýzkumných aktivit (dysfázie, diferenciální diagnostika dysfázie a autismus) je vedoucí oddělení studujícím PhD. 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze oboru Lékařská psychologie a psychopatologie.

2)    Informace pro stávající pacienty a nové zájemce oddělení klinické logopedie
a)    obecné
Kapacita je dlouhodobě zaplněna. A aktuálně máme v provozu namísto tří ordinací dvě. Z toho důvodu přijímáme především akutní případy, kterými jsou:

 • postraumatické stavy, stavy po nádorových expanzích
 • počínající koktavost

Ve všech dalších případech o přijetí rozhodují naši odborníci. Počítejte s delší čekací lhůtou. Obracejte se nejlépe mailovou cestou s popisem všech obtíží a věkem dítěte na sestru: petra.moravcova@demosthenes.cz

Specifika naší práce:

 • Řádné vyšetření v podobě podrobné diagnostiky a stanovení diagnózy (podle obtížnosti případu, spolupráce a věku dítěte i na několika sezeních).
 • Ve většině případů je léčebná terapie zahájena až po jasně stanovené diagnóze, protože jsme přesvědčeni, že bez diagnózy nelze adekvátně léčit.
 • V případě zjištění fyziologického vývoje terapie neprovádíme a rodiče jsou v tomto případě edukováni k podpoře přirozeného vývoje.
 • Četnost návštěv je řízena klinickým logopedem (nikoliv např. doporučujícím neurologem či přáním rodičů a školy), který určuje termíny na základě závažnosti onemocnění, věku pacienta a dalších individuálních aspektů. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že větší četnost terapií u řady neurovývojových poruch není na místě, protože psychomotorický vývoj dítěte nelze řízeně urychlit či změnit (tzv. napravit). Řádně edukovaný rodič a pedagog (díky našemu pracovišti SPC) je efektivnější způsob léčby než časté návštěvy v ambulanci.

b)    pro ty, kteří byli v péči Mgr. Novotné Svobodové

 • V následujících dvou měsících budeme kontaktovat pacienty podle akutnosti, kterou před svým odchodem paní magistra stanovila.
 • Stávající pacienti, kteří v listopadu nebudou mít konkrétní termín, si mohou o něj napsat zdravotní sestře naší ambulance.

 

POZOR ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL PEVNÉ LINKY V PLATNOSTI OD 1.3.2017  - bližší informace zde-
DENNÍ POBYT     1. + 2. skupina - tel. 702 012 317;  3. + 4. skupina - tel. 606 032 507

 

Opět jsme se letos zapojili do celorepublikové propagační kampaně Týden rané péče - Hravé dopoledne. Raná péče Demosthena pro Vás připravila:

 http://www.demosthenes.cz/uploaded/leták%20rp%202.jpg

Raná péče:     http://trp.ranapece.cz/

Zapojené organizace:

 

 http://www.demosthenes.cz/uploaded/partneri%203.png

Koláž Rané péče 2016

http://www.demosthenes.cz/uploaded/Týden%20rané%20péče%202016%20Hravé%20dopoledne.png

 

http://www.demosthenes.cz/uploaded/HR.jpg

 

MÁTE VÝVOJOVÝ ČI VÝCHOVNÝ PROBLÉM S VAŠÍM DÍTĚTEM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU?
Náš víceoborový odborný tým, který je zapojen do vědeckého výzkumu s pražskou fakultní nemocnicí, je tu pro Vás! Od stanovení či zprostředkování adekvátní diagnózy (důvodu problému), přes doporučení léčby – terapie a provádění stimulací odborníky, po pomoc při nástupu do škol a během vzdělávání až do maturity. AMBULANCE sice mají plné kapacity, ale v denní části je VOLNÉ MÍSTO! Můžete tedy zapsat dítě ke každodenní docházce a zajistit si tak automaticky přístup ke všem odborníkům, kteří vzájemně spolupracují a zajímají se o Váš názor.
Kontakt: Bc. Pavla Bílá, 776 177 869,  pavla.bila@demosthenes.cz


 

Je mé dítě AUTISTA nebo DYSFATIK? Kdo mi to řekne?

Obě diagnózy patří mezi neurovývojové poruchy, tedy k onemocněním mozku.  Obě diagnózy mohou mít v klinickém obrazu některé velmi podobné příznaky, včetně dalších kombinací prolínajících se poruch. Záměna diagnóz může mít zejména pro dysfatické dítě až fatální důsledky pro jeho kvalitu života. Dostupné zobrazovací metody mozku či genetické testy zatím ještě nedokáží obě diagnózy spolehlivě identifikovat. Ve světě i u nás se začínají provádět výzkumy, které kombinují nejnovější zobrazovací metody mozku s genetickými testy a klinickým obrazem v podobě vyšetření psychomotorického vývoje a diferenciální diagnostiky obou diagnóz. Ví se, že co se týče vzájemného poměru, výskyt dysfázií několikrát převyšuje výskyt autismu. Rovněž je zvažována možnost i vzájemné komorbidity (kombinace) těchto diagnóz.

U nás v DEMOSTHENU se dlouhodobě zabýváme včasnou diagnostikou těchto neurovývojových poruch v ambulancích klinické psychologie a klinické logopedie. Pracoviště, která spadají do resortu školství, pak jejich zapojením ve vzdělávacím systému. Naši odborníci jsou vyškoleni na špičkových pracovištích České republiky, se kterými i nadále spolupracují. Vytvářejí vlastní výzkumné studie a jsou v přípravě vědeckého grantu s pražskými klinikami. Ambulance Klinické logopedie a Klinické psychologie působí jako akreditovaná pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR, jsou určená k postgraduálnímu vzdělávání budoucích odborníků. Například náš specializovaný dětský klinický psycholog (tedy klinický psycholog mající druhou atestaci - pro práci s dětmi) je jeden ze dvou v Ústeckém kraji.

Je samozřejmostí, že onemocnění se diagnostikují v rezortu zdravotnictví (např. děti se smyslovými a pohybovými postiženími). Proto je s podivem, že onemocnění mozku (autismus, dysfázie, ADHD, poruchy učení) se vznikem sítě speciálně pedagogických center (tzv. SPC) po České republice (v období na přelomu století) se běžně stanovují ve školském rezortu. Poradenští speciální pedagogové a psychologové (v SPC i PPP) zcela bez rozšiřujícího zdravotnického vzdělání stanovují diagnózy a rozhodují o kvalitě života početné skupiny dětské populace.

Zákon 96/2004 Sb. vymezuje několikaleté zdravotnické vzdělání u klinického psychologa a logopeda a opravňuje oba k diagnostice ve všech typech zdravotnických zařízení, za kterou jsou plně právně odpovědní (na rozdíl od pracovníků školských poraden). Např. dětský klinický psycholog podle Věstníku MZ 10/2010 provádí diagnostiku dětí s vývojovým postižením a kombinovanými vadami, s těžkými poruchami řeči, s autismem a poruchami psychotického okruhu. Klinický logoped se specializuje na diagnostiku fatických funkcí v rámci celého psychomotorického vývoje dítěte, které tvoří základ komunikačních schopností a gramotnosti, jejichž časté narušení je buď samostatnou diagnózou (nozologickou jednotkou), anebo příznakem (u autismu jedním z hlavních) jiného onemocnění. Diferenciální diagnostika klinického obrazu dysfázie a poruch autistického spektra, včetně analýzy anamnestických dat, je v některých případech i u úzce spolupracujícího a vzdělaného týmu obtížná. Pokud si diagnózou nejsme jisti, s odbornou pokorou nedáváme ortel, ale stav popíšeme a dítě dále sledujeme. Nezřídka se radíme s dalšími spolupracujícími specialisty mimo naše centrum (nejčastěji s dětským psychiatrem).

O to více vystupuje do popředí neadekvátnost diagnostiky neurovývojových poruch školským rezortem, jehož náplní by nemělo být stanovovat onemocnění, tj. diagnózy z Mezinárodní klasifikace nemocí (překlad ICD). Jejich smyslem je napomáhat k adekvátnímu vzdělávání podle diagnózy stanovené odborníkem.

                                                                                                                                                           PaedDr. Lenka Pospíšilová,
                                                                                                                                                  ředitelka a vedoucí odborného týmu


Aktuální informace pro klienty

V pátek 4.12.2015 navštívil děti v denním pobytu Mikuláš s čertem a andělem :-)

 

 P1060148.JPGP1060056.jpgP1060095.JPGP1060097.JPGP1060108.JPGP1060118.JPGP1060133.JPGP1060150.JPGP1060098.JPGP1060076.JPGP1060078.JPGP1060073 (2).jpgIMG_0400.JPG

 


 Týden rané péče (9.11.-15.11.2015)je každoroční kampaň, která sdružuje a podporuje organizace poskytující službu rané péče.
Motto: „Domov je doma“
Slogan kampaně: „Krok za krokem provázíme rodiny už 25 let.“
Program Týdne rané péče DEMOSTHENA: 
-  předávání informace o konání Týdnu rané péče přes Koordinační skupinu mezi poskytovatele sociálních služeb v Ústeckém kraji
- 14.11.2015 Setkání rodičů a dětí z rané péče

 Zapojené organizace do Týdne rané péče

 LOGA týden RP.png

 


 

 

Zveme všechny naše dětské klienty s rodiči na Pohádkový den dětí dne 4.6. 2015 od 15 hodin v prostorách naší zahrady.

 Den dětí.PNG

 

 


 

Zápis dětí do denního pobytu neprobíhá osobní formou, tak jako v běžných mateřských školkách. Všichni žadatelé jsou zapsáni na seznam a nejpozději do 20.5.2015 budou informováni o přijetí či nepřijetí do denní části našeho centra.

Zájemci mohou své požadavky zasílat v průběhu celého školního roku na emailovou adresu: veronika.kopalova@demosthenes.cz

 


 

 Nový canisterapeutický pes Chance alias Bublina

Chance je doma...

Velkou výhodou toho, že si přivezete úžasně socializované štěňátko  je fakt, že téměř okamžitě po příjezdu zjistíte, které díry je nezbytně nutné zadělat, poté se se slzou v oku rozloučíte s prvním kusem nábytku, aby následně vzaly za své všechny "výchovné" pokusy umístění štěněte v ubikaci... prostě vezmete ten pelíšek a podložíte "mrtvé" štěně tam, kde zrovna upadlo... .

 

Vítáme tě, věz, že tě čeká krásný psí život, hodně práce a jedno velké  "psí" poslání... budeš sluníčkem pro děti v DEMOSTHENU...

Děkujeme nadaci NROS projektu Pomozte dětem za to, že Chance (alias Bublina) už je "DOMA"... 

Chance 3.jpgChance 5.jpgChance 6.jpgChance 7.jpgChance 2.jpg

 


 

Týden rané péče

Od 24. 11.14 do 30. 11. 14 proběhne celorepubliková kampaň Týden rané péče. Organizátor Společnost pro ranou péči. Slogan „Mít dobrý start“.

Raná péče DEMOSTHENA si v letošním roce pro Vás připravila následující program:

 • 27. 11. 2014 od 10:00 do 11:30 Prezentace rané péče při setkání neziskovek.
                                                         
    Dozvíte se více o práci našeho týmu rané péče.
                                                                        Uvítáme Vaše dotazy, možná diskuze a výměna zkušeností.
 • 30. 11. 2014 od   9:30 do 11:00 Setkání rodičů a dětí z rané péče.  
                                                           
  Přijďte k nám na přátelské setkání rodičů a poradců týmu rané péče.
                                                                         Pro děti bude připraven karneval a soutěže.
                                                                         Dozvíte se více o naší práci.
                                                                         Uvítáme Vaše dotazy, možná diskuze a výměna zkušeností.
                                                                         Těšíme se na setkání s Vámi!

 Z důvodu omezené kapacity prosím potvrďte svojí účast do 24. 11. 2014 na mail veronika.kopalova@demosthenes.cz nebo telefonicky tel.602 393 296.

                                                                                                                                                                            Zapojené organizace

tydenRP.jpg       Bez názvu.png

 Setkání rodičů a dětí z rané péče.jpg


Vzpomínka na naši nezapomenutelnou Ališku ...

 Měla křídla, byla anděl…P1090045.JPG

Téměř deset let trpělivě pracovala s dětmi, milovala je, nechala se hladit, česat, mazlit, nechala děti, aby ji objímaly, aby na ní ležely, aby jí vodily, posílala si s nimi míč, nechala se krmit, občas i zatahat za uši nebo ocas, kontrolovat zuby, tlapky a nanosila asi milión aportů…

Prošla základním i specializačním výcvikem se zaměřením na canisterapii, opakovaně absolvovala náročné povahové zkoušky canisterapeutických psů, složila několik specializovaných loveckých zkoušek, účastnila se výcvikových akcí, táborů, výstav. Stala se šampiónkou krásy a šampiónkou dětských srdcí.

Pomáhala všem dětem. Nerozdělovala je na hodné a zlobivé, neřešila jejich zdravotní stav. Byla tady pro ně.

Změnila mi život, posunula můj náhled na psy, kynologii a etologii, posunula moje hranice chápání toho, co všechno může pes zvládnout. Otevřela mi nové – jen tušené – obzory a možnosti nejen v oblasti canisterapie.

Kopie (2) - HPIM1296.JPGUměla také rozkousat přívodní kabely k televizi, vyházet a po bytě roznosit vše z odpadkového koše, pečlivě zakulatit rohy nábytku, upravit svými drápy stěny bytu, vyhrabat na zahradě novou stanici metra „Habří“, pečlivě „zastřihnout“ veškerou květenu (bohužel bez ohledu na doporučené období řezu), vyválet se v té nejsmradlavější rybě, kterou objevila u rybníka a svým nadšením pro lidi poskákat každého právě v okamžiku, kdy prošla tou nejblátivější louží…

la dvě velké životní lásky… lidi a vodu…vodu a lidi… pro ně by proskočila ohněm.

V neděli 9. února 2014 jsem Ališku nechala z důvodu vážných zdravotních problémů odejít… bojovaly jsme společně a statečně, ale bylo to nad naše síly. Odešla mi v náručí – hlazená a namáčknutá u mého srdce, které jí tolik milovalo a respektovalo. Doufám, že se netrápila a že je teď někde v psím ráji prostě šťastná. Zaslouží si to.

… ona totiž měla křídla a byla anděl…

      Pavla Fialová

 HPIM0895.JPGHPIM1116.JPGP5280445.JPGHPIM0912.JPG

 


 

Pro rodiče DP

Informace pro rodiče dětí z denního pobytu, pro zobrazení zadejte heslo.
Heslo:

Nahoru